Helsing

10  månader

Nordsvensk Brukshäst, hingst född 2020-06-04

E: Hårleman 2037   
U:Helga  ue: Helman 2036